Tin tức

Đặc điểm và ưu điểm của dibromonitrilopropionamide (DBNPA)

Đặc điểm và ưu điểm của dibromonitrilopropionamide (DBNPA)

Dibromonitrilopropionamide (bí danh dibromocyanoacetamide, viết tắt là DBNPA) là một tác nhân xử lý nước và tảo diệt khuẩn mới và hiệu quả. Vật liệu này có ưu điểm là phổ rộng hiệu quả cao, dễ phân hủy, không có dư lượng còn lại, không gây ô nhiễm môi trường, đồng thời,

18-01-2021
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật