Kiểm soát vi sinh vật chuyên nghiệp

Dalian Tianwei Chemical Co., Ltd chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chất diệt khuẩn công nghiệp, chất bảo quản công nghiệp, chất chống nấm mốc công nghiệp. Sản phẩm chính "3Q" loạt thuốc diệt nấm, chất bảo quản, chống nấm mốc isothiazolinone. Thuốc sát trùng tan trong nước, chống nấm mốc và thuốc diệt nấm của Isothiazolinone Methylisothiazolinone Benzisothiazolinone và thuốc diệt nấm loạt Bronopol

Dalian Tianwei Chemical Co., Ltd là một doanh nghiệp công nghệ mới chuyên về thuốc diệt nấm, chất bảo quản, chất chống nấm mốc và các chất trung gian., Công ty tọa lạc tại thành phố biển xinh đẹp - thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh.

Chi tiết
Trường hợp
Tin tức